Kayıt İşlemleri

Yurda alınacak öğrencilerin kayıt ve kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir. Aşağıdaki bu belgelerle birlikte, yurt kuralları ve ücretlere ilişkin sözleşme tanzim edilerek taraflarca imzalandıktan sonra öğrencinin dosyasına eklenir. Bu sözleşme 2 nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası yurt yönetiminde kalmak şartıyla diğer nüshası öğrenciye veya velisine verilir.
1-) 4 adet Fotoğraf.
2-) Müracaat Formu. (Yurtta doldurulur).
3-) Cumhuriyet savcılıklarından alınacak Adli Sicil Kaydı.
4-) Nüfus Cüzdanı Örneği (Muhtarlıktan onaylı ve resimli).
5-) Öğrencinin toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair Sağlık Raporu.
6-) Öğrencinin, öğrenime devam ettiğini gösteren, okulundan alacağı Öğrenci Belgesi

Menü